2020-09-1912:44

Көк көйнөк кийген көйрөң Динара Исаева

2020-09-04 10:51 693

Көк көйнөк кийген көйрөң Динара Исаева. Бирде тирүү, бирде өлүк, бирде көрүнүп, бирде Белоруссиядан көрүнчүгө айланган Данияр Үсеновдун көпөс аялы Динара Исаеваны ак үйдөн чыгарбай ким көкөлөтүп жатат. Чынында, Минскийдеги Данил Урицкийдин өлүгү Данияр Үсенов оо сапарга кеткенден бери  Динара айымдын бармагы май жалап, май-талкандуу жерде жүрөт. Отурган креслосу  Жогорку Кеңеш, жүргөнү Ак үй, Көк үй. Деги, биздин бийликте калыс барбы? Же бийлик болсо, намыстын эмне кереги бар? Айтор, акчага суусап калгандарды сугарып жатабы? Көп суроо туудурган көпөс Динара айым! Бул маселеге дагы көп кайрылабыз.


автор: Кубат Койчиев

Бөлүшүү