2021-07-2412:44

С.Жээнбековга Жандуу Жаратылыштан аян берген

2020-10-28 11:18 1080

С.Жээнбековга Жандуу Жаратылыштан аян берген. Кудай талам! Жакшы көргөн пендесине падышалыкка ыраа көрөт. Андан ырайымдуулукту үмүт кылат. Пенделеринин башында туруп, пендечилигине кирип кетпей пенде, пенделерди калыс караса деп кастарлап турат. Эгер андан сүйгөн Падышасы тайыса, себепкер себепчилери аркылуу аян берет. Ал аян адам башына адамдарынан эмес, ага баш ийбеген жаратылышка жан киргизип, жандуулукту көрсөтөт. Аны да көрбөй “көр” болуп калса. Эми өз башыңдан көр дейт. Көрбөгөнгө кудай талаам!-кудурети менен көрсөтүп коёт. Мен муну жазып жатканымдын себеби, өлкө башчысы болуп турган кезде Сооронбай Жээнбековдун маңдайында эмне деген жазуулар болгон. Ал жазуунун буга чейинкисин чээнден алып чыккандай, баарыбыз көрдүк. Канча жолу жаратылыш козголду, бирок Сооронбай Жээнбеков козголуп койгон жок. Кудай деди! Кудайдын ишин аткара алган жок. Кудай талаамдын тилеги падышада гана эмес, жалпы элде, калкта, кыбыраган  жараткандарында болгон-Жаратуумдун тилеги. Элдин алдындагы анты Кудай алдындагы ант!

  2020-жылдын март айынан июль айындагы Апааттан 2000 миңге жакын адам баласы каза болду. Аны карай алган жок. Кудайым!-өз жерине алды. Май айындагы миллиондогон адам өмүрүн алган улуу Ата-Мекендик согуштун эскерүүсүнө кабыл алынбай Сооронбай Жээнбеков сыртта калды. Падышалар менен Падыша болуп баскан жок. Мына дагы басмайылы бошоду. Ошол мезгилдерде күнү дагы күндөй болбой “күн тутулду”. Ай, ай айланып  Айга окшобой  Айдагы тутулду. Илгери мындай учурларда падышалар башын жейт деген. Падышалар кетип падыша пайда болду. Жөн турган, кылымдап кылт этпеген Тоо кылкылдап, суудай агып тоо жүрүш жасап, тоо кулады. Тоо куласа дагы кулак түрүп койгон жок. Тоо куласа сен эмне болуп калыпсың деген бир кеңешчиси кеңеш айта алган жок. Эл толкуду. Ага дагы моюн бурап койгон жок. Акырында бирөөнүн жалгыз туягы Үмүт, ал баскан аянттан окко учуп каза болду. Сага ушундай жаза керек беле Сооронбай Шарипович! Дагы аяндарды ачам...


автор: Журналист Куттумидин Базаркулов

Бөлүшүү