2021-03-0818:39

Айтчусун айтып, дечүсүн деген көк жал Жолборс жайбаракат жай алып колу-бутун кенен сунуп жатат

2021-02-19 14:00 297

Айтчусун айтып, дечүсүн деген көк жал Жолборс жайбаракат жай алып колу-бутун кенен сунуп жатат. Жаткан жерине чымын-куюн болуп Саргыл Кок-коз Ит уруп кирди. Жанына өзү менен кошо иттерди да чогултуп алган. Алардын арасында кебете-келбети тырышкан Кара-сарт артык баш Ит дагы бар. Аларга кошулуп ичкен тамагы синип кетпеген жугундукор мистендеген Мизкинбай ити, кош колу менен эмес эки арткы буту менен таянган Олон айтчу Ит, анда-санда чыйпылдай калган чындыкты издемиш болгон ит дагы аралашып жургондой. Ал-ал десе алагалчу кара мурдунду Алабай ити да жүрөт. Иттердин сапар тартып келгендерине караганда жоон терлүү, терисине анча-мынча жука ундуу өткөспөгөн, үрпөң жүндүү жолборсту бир нерсеге жыкчудай болушуп, иттер айланчыктап камап алышкан. Канчыкка эмне жок дейм да, ар жок экен ошондо, анысы да каап алган. Өзү араң жүрөт, жанагы жол башчы Саргыл Көк-көз Иттен тууйм деп. Тууганда да ага сегизден тууп берет имиш. Мына Канчыктын кылайтып турган кылыгы. Кылыгын менен куруп кал. Саргычы саргайып калса, кырчындай курагын салып берип, турган боюнча калат го. Канчыктын кылаар иши ошол да.

Жолборс үргөн иттерге тенелбей жолборстугуна салып, "Ит жылында ит болосуңар"- дегендей сүрү менен түр көрсөтүп койду. 


автор: Куттумидин Базаркулов: Тамсилдүү чыгармасы. Уландысы уланат.

Бөлүшүү