2021-07-2412:54

Күндөгүң күн болбойт, күндүн нуру чачпаса

2021-06-14 11:58 425

Күндөгүң күн болбойт, күндүн нуру чачпаса.

Түнүң түн болбойт, ай айланчыктабаса. Өмүрүң өмүр болбойт ага жаш кошулбаса. Анын эмнеси жашоо... жашооңдо көңүлүң көтөрүлбөсө. Күлөсүң! Ыйлайсың!-олку-солкудан оңолосуң. Терметкен турмуш темингенге үйрөтөөр. Ызаадан, ый эмне экенин билесиң. Күлкүдөн көңүлүңдү көтөрөсүң. Көрдүнбү, көр турмуш көрөгөч кылаар. Билдиңби, билбегенди билгизээр. Башыңда үркөнүң менен аягында үйрөтөөр. Ойго келбеген нерседен ойго келген нерсе чыгаар кыйынчылыкта жаныңды кыйнаба, бир күнү жаның жай алаар. Угуп ал!- түбөлүккө уктачу жай бар. Ошондогу түшүңдө учуп жүргөн жаныңды билээрсиң. Түшүңдөгү көзү жумгандарды тирүү көргөнүңдү түшүнөөрсүң. Мүмкүн, мен түшүнгөнүмдү сен түшүнбөй жаткандырсың. Түшүнүк ... түшүнүк ...


автор: Журналист Куттумидин Базаркулов

Бөлүшүү