2021-07-2413:16

Үчилтик

2021-06-23 14:05 304

Үчилтик. Мындай сөз Манас эпосунда бар. Манас, Семетей, Сейтек баатырлары. Башкача айтканда: ата-бала-небере. Сөздүн башында эле Манас эпосу кыргыз элинин руху-духу, идеологиясы ошол "үчилтик" баш сөзүнөн эле башталып турат. Ошондой эле бул сөз бүткүл адамзатына да түз тиешеси болуп ааламдашуу агымына аралашып кетет. Көрсө адам толук "үчилтик" жашоосун жашап, өз көзү менен көрүп өтөт экен. Ата-бала-небере...Небереңдин турмуш курганын көрүп каласың, анын мекенге болгон мамилесин сезгенге жетишесиң. Мына эпостогу "үчилтик" ушунун үстүндө иштеп жатам. (Дагы уландысы бар)

Урпак учугу ушул "үчилтиктен" башталат. Адегенде атадан балага өтүп, андан наары небере улап кетет. Көзүбүз көрүп кеткен "үчилтик".   Ата небереге чейин таалим-тарбия бергенге үлгүрөт. Калган мезгил өмүрдүн мезгили. Манас эпосунда “үчилтик” деп мына ушул сөз башы болуп белгиленген. Чоң атасы Манас баатыр болсо, андан кем калбаган Семетей да баатыр болгон. Ал эми Сейтек аталарынын жолун жолдогон баатыр экени белгиленген. Демек, кыргыз элим сенин ата-бабаң баатыр болгон. Ошондуктан ушундай баатырдык рух-духту алып жүрүү ар бир кыргыз атуулунун ыйык парзы. Муну биз билип, таалим-тарбия  менен кошо алып жүрүшүбүз керек.


автор: Журналист Куттумидин Базаркулов

Бөлүшүү