2021-07-2413:36

Келиндерден да, бойдок кыздар “жүрөнчөк” боло башташты

2021-07-12 15:31 544

Келиндерден да, бойдок кыздар “жүрөнчөк” боло башташты. Өзгөчө мындайды жаш кыздардан баштап, 23 жаштан өткөн карадалы кыздарда өтө тездик менен өөрчүп кеткен. Ак үйгө, Көк үйдөгүлөр өздөрүнүн кыздары, неберелери менен тең кыздар менен жетелешип караңгы жерде жүргөндөрүн көрүп таң каласың. Ачык эле ошол жаш кыздардын төбөсүнө  чыгып алып жүргөн төбөлдөрдүн аттарын ачык эле жазып чыгайын дейсиң, тиги жаш кыздын келечегин ойлоп, ошол көпөстүн көөп кеткен ичине жата калбай, өзүнө ылайыктуу жигит таап алып кетсе экен деп ойлоп, тим болосуң. Байлыгына чиренген куучирендер андан. Өзүбүздүн сулуу  кыздарды өзүбүздүн мааниси жок манаптар бузуп жатат. Бузуп туруп, байкуш көз каранды кыздарыбызды ара жолго таштап кетет. Анан ачылып калган кыздар “ачылып-чачылып”  кенен-кесир, баалуу-барктуу жан жерин кесирлешип, бактысына  балта чаап “жүрөнчөк” болуп кетишет. Жолдуулар чет өлкөдөн  жол таап кетишет. Кеткен менен жаштыктын мастыгы болгону менен сулуулугу бар эмеспи. Эх сулуу кыздар, силерге сулуулукту Кудай берген. Ошол Кудай берген нерсени ак сарайлууларга кордобогула! Сулуулукту билбегендер, аны  жөн гана пайдаланат. Алар пайдаланып көнүп калышкан. Жадаганда, Кудайды да пайдаланалы дегендер. Кудай берген сулуулукту түшүнбөгөндөр,  көрүп турган силерди түшүнмөк беле ... Ак үй, ак деп аталганы менен бардыгы жашырынган түшүнүксүз караңгы  үй.

(Мындай жазууну биздин редакция аты-жөнүн билдиргиси келбеген бир сулуу жазып жиберген.)


автор: Асыл Нурматова

Бөлүшүү